Nordiske holdninger til datadrevet marketing


Hvordan bliver du ekspert på at opbygge tillid i en æra præget af skepticisme?

Med input fra 4.000+ nordiske borgere har vi udarbejdet en rapport, der undersøger, hvordan det ser ud med skepticisme, hvilke kanaler der er tillid til, og hvordan du kan benytte tilliden i Norden.

Hvilken betydning har tillid med hensyn til indsamling af data? Og hvor godt kender du dine kunders krav og bekymringer? Denne håndbog analyserer forskellene mellem de nordiske lande og giver dig de værktøjer, du har brug for til at engagere dine målgrupper online.

Nordisk holdning til datadrevet marketing

Denne håndbog omfatter…

  • Optimisterne og skeptikerne inden for dataindsamling
  • Praktiske tips om, hvordan man kan benytte tilliden
  • Faktuelle oplysninger: Hvilke typer af oplysninger er borgerne i Norden villige til at dele?
  • Betydningen af kontaktoplysninger – især for to tredjedele af finnerne og svenskerne
  • Fremhævelse af de kanaler, der er tillid til – og hvorfor e-mail ligger i toppen
  • Sociale medier er ikke for alle – selv om nordmænd stoler dobbelt så meget på dem som deres naboer
  • Hvad din hjemmeside har brug for, så den kan blive et centrum for konverteringer
chart in danish

I dagens digitale tidsalder...


...er datadrevet marketing nøglen til at fremtidssikre din virksomhed. Datadrevet marketing skaber personaliserede kundeoplevelser, muliggør større skalerbarhed og gør det nemmere at styre marketingaktiviteter i den rigtige retning. Af disse grunde ser marketingfolk datadrevet marketing som enten helt naturligt, noget der er i sin vorden, eller som et fremtidigt mål.

Der er imidlertid et tilsyneladende paradoks i søgen efter data: din målgruppe deler måske ikke helt din optimisme. I kølvandet på regler, skandaler og datalæk oplever mennesker i alle aldre en ny følelse af databevidsthed. Så hvordan kan du bygge bro over denne datadrevede kløft? Lad denne håndbog give dig de mulige svar!

Kapitler

Kapitel 1: Den nordiske tillids tilstand

Opbygning af tillid er ikke helt så lige til. Men hvis du formår at gøre det, kan resultaterne være enorme. I det første kapitel i denne håndbog analyserer vi forskellene mellem de nordiske borgers tillid til virksomheder, der behandler deres personoplysninger – og fastslår de forretningsmæssige fordele, denne tillid giver.

Kapitel 2: Hvilke data vil folk i Norden gerne dele?

Det andet kapitel går videre fra tilliden og udforsker de typer data, som borgere i Norden er villige til at dele. De fleste har delt personoplysninger for at færdiggøre en transaktion online. Og jeg regner med, at det ikke er første gang, at du er ved at downloade en håndbog! Men som du vil se, deler din målgruppe måske ikke en markedsførers tilbagelænede holdning til behandling af data.

Kapitel 3: Opbygning af tillid: den essentielle information

For den digitale markedsfører er data drivkraften til information. Data styrer vejen for dit indhold, din marketing og din virksomhed som helhed. Uden data kan du ikke få de indblik, du har brug for til at skærpe dine marketingaktiviteter med personlig relevans. Derfor undersøger vi i det tredje kapitel de typer information, der er nødvendige for at få vores respondenters tillid. 

Kapitel 4: Hvilken kanal er der mest skepsis over for?

I det fjerde og sidste kapitel undersøger vi forskellige kanaler, og hvordan de skaber forskellige niveauer af tillid. Sociale medier er ’go-to’ for nogle, mens andre foretrækker e-mail. Selvom præferencerne er forskellige, er det vigtigt at forsøge at forstå, hvilke kanaler der er mest tillid til – og hvilke der skal arbejdes med